1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پایان
دکتر محمود سعیدی

دکتر محمود سعیدی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

عضو جامعه جراحان قلب اروپا

(عضو هیات علمی دانشکده پزشکی)

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شریعتی غربی - حدفاصل توحید و حکیم نظامی - ساختمان ۱۱۰
تلفن مطب: 03136286100